پیشگیری از شکستگی استخوان با تزریق سلول های بنیادی
تشخیص بیماری ها از تصاویر تلفن همراه با کمک فناوری جدید ۵ بعدی
روش های شناسایی هلیکوباکترپیلوری
دی ان ای فرازمینی
خون مصنوعی چیست؟